91471 รายการที่ 3 ตอนที่ 4 สภาวะการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในมิติต่างๆของสังคมต่อภาวะผู้นำ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 3 ตอนที่ 4 สภาวะการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในมิติต่างๆของสังคมต่อภาวะผู้นำ
18 มกราคม 2566 | 0:00 | 684 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 3 ตอนที่ 4 สภาวะการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในมิติต่างๆของสังคมต่อภา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ