92711 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การควบคุมและประเมินสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92711 รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การควบคุมและประเมินสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
16 มกราคม 2566 | 0:00 | 717 | 0 |
แชร์ :

92711 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92711 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ รายการที่ 8 ตอนที่ 4 การควบคุมและประเมินสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเส

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ