92711 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 ตัวอย่างแผนธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92711 รายการที่ 7 ตอนที่ 4 ตัวอย่างแผนธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป
16 มกราคม 2566 | 0:00 | 1036 | 0 |
แชร์ :

92711 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 92711 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ รายการที่ 7 ตอนที่ 4 ตัวอย่างแผนธุรกิจของสหกรณ์ ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ