92711 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจก่อนแบบดั่งเดิม และแบบดั่งเดิม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 92711 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจก่อนแบบดั่งเดิม และแบบดั่งเดิม
15 มกราคม 2566 | 0:00 | 678 | 0 |
แชร์ :

97211 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 97211 สหกรณ์และการจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์ รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการธุรกิจก่อนแบบดั่งเดิม และแบบดั่งเด


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ