71311 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง
2 ธันวาคม 2565 | 0:00 | 672 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 6 ตอนที่ 4 การแปรรูปอาหารด้วยการทำแห้งที่อุณหภูมิต่ำหรืออุณหภูมิห้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ