71311 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ / 71311 รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร
21 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 877 | 0 |
แชร์ :

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keyword : 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร รายการที่ 2 ตอนที่ 1 แนวคิดของการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ