91351 หน่วยที่ 14 เรื่อง การบริหารแบบบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91351 หน่วยที่ 14 เรื่อง การบริหารแบบบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
19 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 291 | 0 |
แชร์ :

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 14 เรื่อง การบริหารแบบบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง



















วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ