91351 หน่วยที่ 6 เรื่อง การบริหารกลุ่มและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91351 หน่วยที่ 6 เรื่อง การบริหารกลุ่มและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
19 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 389 | 0 |
แชร์ :

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 6 เรื่อง การบริหารกลุ่มและเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ