91351 หน่วยที่ 10 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91351 หน่วยที่ 10 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการ
19 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 827 | 0 |
แชร์ :

91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

สื่อประเภท : E-Tutorials
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91351 หลักการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร หน่วยที่ 10 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารในการส่งเสริมและพัฒนาการ

วิดิโอที่เกี่ยวข้องวิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ