61405 เรื่อง ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล การทุจริต คอร์รัปชันและผลกระทบ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 61405 เรื่อง ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล การทุจริต คอร์รัปชันและผลกระทบ
19 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 982 | 0 |
แชร์ :

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจมเรื่อง ธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล การทุจริต คอร์รัปชันและผลกระทบ


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ