61405 เรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 61405 เรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม
19 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 1074 | 0 |
แชร์ :

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เรื่อง รูปแบบความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ