61405 เรื่อง ช่องว่างทักษะและการปรับตัวของตลาดแรงงาน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 61405 เรื่อง ช่องว่างทักษะและการปรับตัวของตลาดแรงงาน
19 พฤษภาคม 2565 | 0:00 | 997 | 0 |
แชร์ :

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Keyword : 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เรื่อง ช่องว่างทักษะและการปรับตัวของตลาดแรงงาน


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ