31308 ปฐมนิเทศชุดวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 31308 ปฐมนิเทศชุดวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง
12 ตุลาคม 2564 | 0:00 | 1679 | 0 |
แชร์ :

31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 31308 ปฐมนิเทศชุดวิชา ทฤษฎีและปฏิบัติการสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ