32336 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32336 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
6 กรกฎาคม 2564 | 0:00 | 569 | 0 |
แชร์ :

32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 32336 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ