17710 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17710 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น
27 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 1607 | 0 |
แชร์ :

17710 การบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17710 ปฐมนิเทศชุดวิชา การบูรณาการนวัตกรรมสื่อสารทางการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง4-17701 welcome by Hassaporn

24 มิ.ย. 2564, 04:36 | 180
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ