17707 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17707 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
20 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 517 | 0 |
แชร์ :

17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17707 ปฐมนิเทศชุดวิชา การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ