17712 ปฐมนิเทศชุดวิชา การพัฒนาผู้นำทางการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17712 ปฐมนิเทศชุดวิชา การพัฒนาผู้นำทางการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร
28 พฤษภาคม 2564 | 0:00 | 258 | 0 |
แชร์ :

17712 การพัฒนาผู้นำทางการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17712 ปฐมนิเทศชุดวิชา การพัฒนาผู้นำทางการปกครองท้องถิ่นด้านการสื่อสาร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ