33422 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 350 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ รายการที่ 15 ตอนที่ 3 ระบบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ