33422 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทย

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33422 รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่นไทย
28 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 355 | 0 |
แชร์ :

33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะ รายการที่ 14 ตอนที่ 1 ปัจจัยที่สำคัญและนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ