41462 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิติศาสตร์ / 41462 รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
1 พฤศจิกายน 2566 | 0:00 | 425 | 0 |
แชร์ :

 41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิติศาสตร์
Keyword : 41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ รายการที่ 11 ตอนที่ 1 ความหมายและหลักการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ