33443 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารในการนำการเปลี่ยนแปลง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 6 ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารในการนำการเปลี่ยนแปลง
4 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 544 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม บทบาท ผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ