33303 ปฐมนิเทศชุดวิชา ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ คำอธิบาย วิธีการศึกษา และโครงสร้างชุดวิชา

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33303 ปฐมนิเทศชุดวิชา ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ คำอธิบาย วิธีการศึกษา และโครงสร้างชุดวิชา
21 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 1181 | 0 |
แชร์ :

33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ปฐมนิเทศชุดวิชา ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ คำอธิบาย วิธีการศึกษา และโครงสร้างชุดวิชา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ