51312 รายการที่ 14 การฝึกขับถ่ายในกรณีผู้สูงอายุสามารถลุกไปขับถ่ายที่ห้องน้ำได้เอง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 14 การฝึกขับถ่ายในกรณีผู้สูงอายุสามารถลุกไปขับถ่ายที่ห้องน้ำได้เอง
26 ธันวาคม 2566 | 0:00 | 430 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฎิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฎิบัติการพยาบาล รายการที่ 14 การฝึกขับถ่ายในกรณีผู้สูงอายุสามารถลุกไปขับถ่ายที่ห้องน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ