51312 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมในผู้สูงอายุ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมในผู้สูงอายุ
10 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 531 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 10 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมในผู้

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ