51312 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
6 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 746 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 9 ตอนที่ 4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ