51312 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ และกล้ามเนื้อ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ และกล้ามเนื้อ
5 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 556 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 8 ตอนที่ 2 การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ และกล

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ