33443 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 กระบวนการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (1)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 7 ตอนที่ 3 กระบวนการการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (1)
4 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 790 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรม องค์การ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ