33443 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2)

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 7 ตอนที่ 2 วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2)
4 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 774 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม วัฒนธรรม องค์การ การบริหาร การเปลี่ยนแปลง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ