51312 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรม

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ / 51312 รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรม
4 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 731 | 0 |
แชร์ :

51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Keyword : 51312 การพยาบาลผู้สูงอายุและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล รายการที่ 1 ตอนที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีและอย่างม

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ