33443 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การบริหารองค์การตามกระบวนทัศน์ใหม่

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 2 ตอนที่ 3 การบริหารองค์การตามกระบวนทัศน์ใหม่
3 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 614 | 0 |
แชร์ :

33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keyword : 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม การบริหาร องค์การ กระบวนทัศน์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ