91471 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จังหวัดเพชรบุรี

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 15 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จังหวัดเพชรบุรี
28 สิงหาคม 2566 | 0:00 | 831 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 15 ตอนที่ 1 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จังหวัดเพชรบุรี

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ