91471 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กระบวนการและวิธีการติดตามและประเมินกลุ่มและเครือข่ายทางการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กระบวนการและวิธีการติดตามและประเมินกลุ่มและเครือข่ายทางการเกษตร
22 มกราคม 2566 | 0:00 | 347 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 11 ตอนที่ 3 กระบวนการและวิธีการติดตามและประเมินกลุ่มและเครือข่ายทางการเกษตร

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ