91471 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มและองค์กรทางการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 5 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มและองค์กรทางการเกษตร
22 มกราคม 2566 | 0:00 | 101 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 5 ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มและองค์กรทา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ