91471 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 91471 รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
18 มกราคม 2566 | 0:00 | 135 | 0 |
แชร์ :

91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 91471 ผู้นำกลุ่มองค์กรและเครือข่ายทางการเกษตร รายการที่ 1 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับผู้นำในการส่งเสริมและพัฒนา

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ