61407 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูล

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 61407 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การวัดประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์การห่อหุ้มข้อมูล
22 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 687 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ