61407 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต จุดที่เหมาะสม และฟังก์ชันระยะห่าง

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 61407 รายการที่ 5 ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต จุดที่เหมาะสม และฟังก์ชันระยะห่าง
22 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 401 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ