60726 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

Home / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / 60726 รายการที่ 4 ตอนที่ 1 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และการเชื่อมโยง ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
30 พฤษภาคม 2566 | 0:00 | 394 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ