33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการด้วยนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม (2)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการด้วยนวัตกรรมการสร้างนวัตกรรม (2)
17 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 757 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ