33443 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐไทย

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 14 ตอนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการสร้างนวัตกรรมในภาครัฐไทย
9 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 785 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ