33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การสร้างนวัตกรรมและการนำการนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ (1)

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33443 รายการที่ 13 ตอนที่ 3 การสร้างนวัตกรรมและการนำการนวัตกรรมไปใช้ในภาครัฐ (1)
17 ตุลาคม 2566 | 0:00 | 713 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ