33905 ปฐมนิเทศชุดวิชา นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33905 ปฐมนิเทศชุดวิชา นโยบายกลยุทธ์ และนวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
16 มีนาคม 2565 | 0:00 | 545 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ