32750 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 32750 ปฐมนิเทศชุดวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืน
30 ธันวาคม 2564 | 0:00 | 264 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ