33906 ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ

Home / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ / 33906 ปฐมนิเทศชุดวิชา สัมมนาประเด็นการปฏิรูปและการบริหารจัดการภาครัฐ
13 มีนาคม 2565 | 0:00 | 562 | 0 |

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง


วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ