94329 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบต่าง ๆ

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94329 รายการที่ 3 ตอนที่ 2 การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบต่าง ๆ
11 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 814 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ ายการที่ 3 ตอนที่ 2 การจัดการการผลิตสินค้าเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตรรูปแบบต่าง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ