94329 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ลักษณะของการดำเนินงานในการจัดหา การเก็บรักษาและการแปรรูปสินค้า

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94329 รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ลักษณะของการดำเนินงานในการจัดหา การเก็บรักษาและการแปรรูปสินค้า
17 ตุลาคม 2565 | 0:00 | 817 | 0 |
แชร์ :

94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ รายการที่ 4 ตอนที่ 2 ลักษณะของการดำเนินงานในการจัดหา การเก็บรักษาและการแปรรูปสินค้า

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ