14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
8 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 496 | 0 |
แชร์ :

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สื่อประเภท : Fm Sukhothai
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

4-14111 Module 9 Exercise

15 ต.ค. 2564, 01:33 | 0


4-14111 Study style quiz

15 ต.ค. 2564, 01:37 | 0


4-14111 กิจกรรม Module 9 04

15 ต.ค. 2564, 01:38 | 01-14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 2111


1-14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 2153


1-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 2190


1-14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 17361-14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 3103


1-14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 2160


1-14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 1921


1-14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 2045


1-14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 2126


1-14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 1820


1-14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 1860


1-14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 1392
1-14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 1189


1-14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 1790


1-14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 2140


1-14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 2363
4-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

14 ต.ค. 2564, 02:46 | 43
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ