14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
8 สิงหาคม 2565 | 0:00 | 973 | 0 |
แชร์ :

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สื่อประเภท : Fm Sukhothai
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

2-14111 Module 10 excercise

15 มี.ค. 2566, 11:35 | 0


2- 14111 Module 14 Recognizing My Errors

15 มี.ค. 2566, 11:36 | 0


4-14111 Module 9 Exercise

15 ต.ค. 2564, 01:33 | 0


4-14111 Study style quiz

15 ต.ค. 2564, 01:37 | 0


4-14111 กิจกรรม Module 9 04

15 ต.ค. 2564, 01:38 | 01-14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 2150


1-14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 2210


1-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 2264


1-14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 17941-14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 3150


1-14111 Module 9 : Listening Strategies

12 มิ.ย. 2563, 10:01 | 2205


1-14111 Module 6 Maximizing My Resources

11 มิ.ย. 2563, 14:49 | 1990


1-14111 Module 12: Self-study Milestones

12 มิ.ย. 2563, 10:33 | 2102


1-14111 Module 9 : Exercise

12 มิ.ย. 2563, 10:09 | 2229


1-14111 Module 8: Areas for Improvement

12 มิ.ย. 2563, 09:55 | 1868


1-14111 Module 7: Reading Strategies

12 มิ.ย. 2563, 09:43 | 1888


1-14111 Module 7: Reading Strategies

11 มิ.ย. 2563, 15:45 | 1417
1-14111 บรรยายสรุป Module 4

11 มิ.ย. 2563, 13:28 | 1233


1-14111 บรรยายสรุป Module 5

11 มิ.ย. 2563, 14:30 | 1832


1-14111 Constructive Criticism part2

11 มิ.ย. 2563, 12:48 | 2193


1-14111 บรรยายสรุป Module 2

10 มิ.ย. 2563, 22:55 | 2445


4-14111 Module 3 part2 Constructive Criticism

14 ต.ค. 2564, 02:41 | 137
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ