14111 บรรยายสรุป Module 1 ตอนที่ 2

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ / 14111 บรรยายสรุป Module 1 ตอนที่ 2
10 มิถุนายน 2563 | 17:57 | 2223 | 0 |
แชร์ :

14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

สื่อประเภท : E-Learning
Channel : สาขาวิชาศิลปศาสตร์
Keyword : 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Module 1 ตอนที่ 2

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

4-14111 Module 11 Presenting Information

14 ต.ค. 2564, 03:02 | 1


4-14111 Constructive Criticism part2

14 ต.ค. 2564, 02:41 | 0

4-14111 Module 6 Maximizing

14 ต.ค. 2564, 02:48 | 0


4-14111 Module 7 Reading Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:50 | 0


4-14111 Module 8 Areas for Improvement

14 ต.ค. 2564, 02:52 | 0


4-14111 Module 9 Listening Strategies

14 ต.ค. 2564, 02:55 | 1


4-14111 Module 12 Self study Milestones

14 ต.ค. 2564, 03:03 | 0


4-14111 Module 13 Summarizing Information

14 ต.ค. 2564, 03:05 | 0


4-14111 Module 15 Excel at Taking Tests

14 ต.ค. 2564, 03:07 | 0


4-14111 Module 9 Exercise

15 ต.ค. 2564, 01:33 | 0


4-14111 Study style quiz

15 ต.ค. 2564, 01:37 | 0


4-14111 กิจกรรม Module 9 04

15 ต.ค. 2564, 01:38 | 0

1-14111 Module 15: Excel at Taking Tests

12 มิ.ย. 2563, 10:46 | 2025


1-14111 Module 13 : Summarizing Information

12 มิ.ย. 2563, 10:39 | 2046


1-14111 Module 3 part1 Cooperative Learning

10 มิ.ย. 2563, 23:26 | 2078


1-14111 Study style quiz

10 มิ.ย. 2563, 23:07 | 1623
1-14111 กิจกรรม Module 9-04

21 พ.ค. 2563, 10:55 | 1097


1-14111 Module 11 : Presenting Information

12 มิ.ย. 2563, 10:28 | 2803
วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ