17720 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การประยุกต์การออกแบบเนื้อหาการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17720 รายการที่ 10 ตอนที่ 3 การประยุกต์การออกแบบเนื้อหาการสื่อสารทางการเมืองและการปกครอง
19 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 226 | 0 |
แชร์ :

17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสารและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสารและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ