17720 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ปฏิบัติการการออกแบบเนื้อหาด้านการพัฒนาองค์กรทางการเมือง

Home / สาชาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ / 17720 รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ปฏิบัติการการออกแบบเนื้อหาด้านการพัฒนาองค์กรทางการเมือง
11 มิถุนายน 2567 | 0:00 | 329 | 0 |
แชร์ :

17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสารและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Keyword : 17720 การคิดสร้างสรรค์ การออกแบบสารและการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น รายการที่ 9 ตอนที่ 1 ปฏ

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ