94433 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน

Home / สาชาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ / 94433 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน
30 พฤษภาคม 2567 | 0:00 | 215 | 0 |
แชร์ :

94433 ประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
 

สื่อประเภท : อื่นๆ
Channel : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keyword : 94433 รายการที่ 5 ตอนที่ 3 การประเมินค่าโครงการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

วิดิโอแนะนำ